Przekazanie sprzętu specjalistycznego dla KAS to efekt współdziałania z podmiotami gospodarczymi, które zmierza do eliminowania z życia gospodarczego takich zjawisk, jak unikanie płacenia podatków czy wyłudzenia nienależnych środków przez uczestników rynku paliwowego.  Dzięki inwestycji w mobilne laboratoria dla urzędów celno-skarbowych uczciwi przedsiębiorcy mogą liczyć na to, że skuteczne działania KAS będą chronić ich interesy i zapewnią przestrzeganie zasad zdrowej konkurencji.

Wyposażenie Krajowej Administracji Skarbowej w laboratoria mobilne wynika ze zmiany założeń kontroli drogowych, które wykonuje Służba Celno-Skarbowa. Dotychczasowe kontrole o charakterze akcyjnym zostały zastąpione przez stałe kontrole drogowe.

Samochody zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, który pozwala na badanie najważniejszych parametrów ropy naftowej, biopaliw i biokomponentów.. Użycie specjalistycznych urządzeń podczas kontroli wesprze egzekucję przepisów o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i umożliwi wstępną weryfikację tego, czy badane paliwa są zgodne z dokumentami przewozowymi. Przyczyni się to do skuteczniejszej eliminacji z rynku paliw i biokomponentów, które pochodzą z nielegalnych źródeł.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów