Opłaty za zajęcia jogi z elementami fizykoterapii, ćwiczeń oddechowych, relaksacji, medytacji z rekreacyjnym elementem śpiewu opodatkowane są podstawową stawką podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 13 czerwca 2011 r., sygn. ITPP1/443-402/11/IK. wydanej w zakresie wysokości stawki podatku VAT od usług rekreacyjnych. W rozpatrywanym stanie faktycznym podatniczka prowadzi zajęcia jogi z elementami fizykoterapii, ćwiczeń oddechowych, relaksacji i medytacji z rekreacyjnym elementem śpiewu. W tym celu wynajęła i wyposażyła salę ćwiczeń. Osoby korzystające z zajęć płacą za pojedyncze wejścia lub wykupują miesięczne, bądź kwartalne karty wstępu.

Od 1 stycznia 2011 r. opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy. I tak w poz. 186 tego załącznika mieszczą się „pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”. Usługi te podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku bez względu na symbol PKWiU.

Zdaniem organu podatkowego, wnoszonych opłat nie można utożsamić z „wykupieniem wstępu”. Ustawodawca nie określił form ani kategorii „wstępu”, które objął stawką VAT 8% dlatego znaczenie „wstępu” należy rozumieć zgodnie z brzmieniem zawartym w Słowniku Języka Polskiego jako możliwość wejścia gdzieś. Oznacza to, iż preferencyjną stawkę podatku należy stosować w przypadku, gdy opłata za wstęp jest związana z dostępem do określonego obiektu, czy sprzętu różnego rodzaju, tak jak ma to miejsce w przypadku np. siłowni, a nie gdy jej bezpośrednim celem jest sam udział (uczestniczenie) w zajęciach.

Z uwagi zatem na powyższe, skoro pobierana opłata nie wiąże się z dostępem do określonego obiektu, tylko dotyczy udziału (uczestniczenia) w prowadzonych zajęciach jogi, przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23 %.

Jolanta Mazur