Minister rozwoju i finansów znowelizował rozporządzenie rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wprowadzając dodatkowy sposób oznaczania znakami akcyzy opakowań jednostkowych tytoniu do palenia z możliwością wyboru pomiędzy obecnie obowiązującym sposobem oznaczania ww. opakowań a dodanym w rozporządzeniu.

Zmiana ta ma na celu ułatwienie przemysłowi tytoniowemu dostosowanie się do przepisów nowelizacji z 22 lipca 2016 r. ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przepisy tej ustawy wprowadzają m.in. w stosunku do tytoni do palenia obowiązek umieszczania mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych na przedniej i tylnej powierzchni opakowania w wielkości 65 proc. całkowitej powierzchni. Powyższy wymóg, w kontekście dotychczas obowiązującej treści załącznika nr 4 rozporządzenia, mógł spowodować, że oznaczania opakowań jednostkowych tytoni do palenia zasłoni mieszane ostrzeżenia zdrowotne umiejscowione na tylnej części opakowania, co jest niezgodne z przepisami przedmiotowej ustawy.

Mając powyższe na względzie nowelizacja rozporządzenie wprowadza dodatkowy sposób umieszczania znaków akcyzy na opakowania jednostkowe tytoni do palenia tj. poziomo na zamknięciu opakowania, prostopadle do krótszego boku opakowania. Rozwiązanie to pozwoli przemysłowi tytoniowemu na dostosowanie się do wymogów umieszczania mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych poprzez umożliwienie umieszczania znaków akcyzy w taki sposób, aby nie zasłaniać ostrzeżenia zdrowotnego.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1747) weszło w życie 8 listopada 2016 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

 

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł