Jutro poznamy urzędy skarbowe przyjazne przedsiębiorcom

W piątek 28 czerwca 2013 r., na uroczystości w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, poznamy laureatów XI edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, organizowanego przez Ministerstwo Finansów oraz Businness Centre Club.

Konkurs jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego zadaniem jest między innymi promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki i upowszechnianie takich dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju. Ma to wzmacniać pozytywny wizerunek urzędu skarbowego i jego pracowników, a przez to zachęcać przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków.

W tym roku urzędy skarbowe w całej Polsce oceniło za pośrednictwem ankiet ponad 23 tysiące przedsiębiorców. Ich ocenie podlegały m.in. jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji oraz kompetencje pracowników. Podobnie jak w latach ubiegłych, urzędy skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej.

Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymają tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2013”. Prawo używania tytułu będzie im przysługiwało przez 1 rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu.

Przypominamy, że w poprzedniej edycji wyróżnionych zostało 59 urzędów skarbowych z całego kraju.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.bcc.org.pl, stan z dnia 27 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 27 czerwca 2013 r.