Postanowienia podpisanej w Nowym Jorku 7 sierpnia 2013 r. umowy oparte zostały na Modelowej Konwencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o wymianie informacji podatkowych. W przypadku Polski umowa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT. Zaś w przypadku Liberii dotyczy wszelkich podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę, nałożonych w dacie podpisania umowy.

Umowa stanowi o wymianie informacji na wniosek strony (nie przewiduje wymiany „automatycznej”). Zakres przekazywanych informacji, to informacje mogące mieć istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego w zakresie podatków, w tym informacje o istotnym znaczeniu dla określenia wymiaru i poboru podatków, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych oraz dla dochodzenia w sprawach podatkowych i ścigania w sprawach przestępstw podatkowych.
Informacje będą wymieniane bez względu na to, czy strona proszona o pomoc potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak również niezależnie od tego czy czyn podlegający dochodzeniu stanowi przestępstwo na podstawie prawa strony proszonej o pomoc. Strona proszona o pomoc jest zobowiązana do podjęcia wszelkich starań w celu dostarczenia informacji stronie wnioskującej.

W przypadku tzw. rajów podatkowych, do których zalicza się Liberię, przy braku podatków dochodowych, informacje dotyczące dochodów rezydentów i nierezydentów, nie są gromadzone przez organy państwa. Dlatego tak istotne są zapisy zobowiązujące strony umowy do nie odmawiania pomocy administracyjnej partnerowi umowy do przekazania informacji, w sytuacji braku wewnętrznego interesu strony proszonej o dostarczenie informacji. Strona wnioskująca zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, że jej wniosek jest zgodny z jej ustawodawstwem lub praktyką administracyjną, wymagane jest także podanie celu podatkowego, dla którego informacja jest poszukiwana.

Umowa zwiera uregulowania zobowiązujące umawiające się strony do przekazania żądanych informacji, w formie zeznań świadków i uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokumentów oraz informacji pochodzących z banków, innych instytucji finansowych oraz od wszelkich innych osób (w tym zawiera postanowienia dotyczące obowiązku uchylenia tajemnicy bankowej).