Wprowadzenie wzoru wniosku (WGH) o wydanie decyzji w trybie art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych, przyczyni się do dokładnego opisania przedsięwzięcia, które będzie przedmiotem rozstrzygnięcia o charakterze gier. W załączniku do wniosku (WGH/Z) należy przedstawić stan faktyczny, opisać mechanizm przedsięwzięcia, w tym zasady jego urządzania, sposób wyłaniania zwycięzców i przewidywane nagrody oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie. Natomiast we wniosku (WGH) należy także wskazać, czy opisane we wniosku przedsięwzięcie było przedmiotem kontroli lub czynności procesowych przeprowadzanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Należy również udzielić informacji, czy gry przedstawione we wniosku będą urządzane na automatach lub będą urządzane przez internet.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. poz. 792) weszło z życie 19 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów