Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy Prawo celne, minister finansów wydał rozporządzenie z 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego (Dz. U. poz. 768).

Wzór stanowi odpowiednio zmodyfikowany i przystosowany do potrzeb organów celnych formularz, jaki obowiązuje w przypadku rozliczania należności pobieranych przez urzędy skarbowe.

W ramach ułatwień dla przedsiębiorców, którzy systematycznie dokonują wpłat na rachunek organu celnego, będzie możliwa pełniejsza automatyzacja skojarzania wpłat z odpowiednimi dokumentami.

Nowy wzór będzie obowiązywał od 1 lipca 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego