W książce, która ukazała się ostatnio nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, rozważaniom poddano następujące grupy problemów:
1) jak kształtuje się wysokość obciążeń podatkowych członków rodziny;
2) jakie są kierunki przeobrażeń systemu podatkowego w powyższym zakresie;
3) czy charakter podatku ma związek z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej (osobistej) podatnika, czy może wręcz przeciwnie – implikuje uwzględnienie powiązań familijnych;
4) które z elementów w konstrukcji poszczególnych podatków w najszerszym zakresie warunkują pozycję podatkowoprawną rodziny.

Autorka prowadzi swoje rozważania na bazie kompleksowej i wieloaspektowej analizy aktów prawnych, zarówno aktualnie obowiązujących, jaki obowiązujących w poprzednich okresach, a także poglądów doktryny i dorobku orzecznictwa sądowego. W niezbędnym zakresie uwzględniono również urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego. Omówienia materii dokonano na podstawie tradycyjnego podziału podatków (według kryterium przedmiotowego) na dochodowe, przychodowe oraz majątkowe.

Ksiązka dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>>

Katarzyna Święch - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego.