Pytanie

W jaki sposób w restauracji, barze prawidłowo identyfikować serwowane posiłki (np.: zestaw obiadowy - zupa pomidorowa, kotlet schabowy, surówka z ogórków; lub jeśli zamiast schabowego ryba)?
Czy należy poszczególne składniki wyszczególniać?
Jak w przypadku gdzie oprócz restauracji czy baru obiekt świadczy również usługi noclegowe i można wykupić sam nocleg jak również nocleg z wyżywieniem (np. tylko śniadania, czy tylko obiady lub całodobowe)?
Czy należy oddzielnie wyszczególniać wyżywienie i oddzielnie nocleg? Jak wyszczególniać na paragonie np. tygodniowy pobyt wraz z wyżywieniem?

Odpowiedź

Z przepisów nie wynika wprost jaką treść powinny zawierać paragony dokumentujące świadczenie usług gastronomicznych. Bezpieczniejsze jest wyszczególnianie na paragonie poszczególnych potraw.

Uzasadnienie

Z obowiązujących przepisów nie wynika wprost jaką treść powinny zawierać paragony dokumentujące świadczenie usług gastronomicznych (w tym usług gastronomicznych świadczonych w restauracjach i barach). Z jednej strony można się spotkać ze stanowiskiem, że wyszczególnianie poszczególnych potraw na paragonach nie jest konieczne i wystarczające jest wystawianie paragonów o treści "usługa gastronomiczna" (z zastrzeżeniem, że jeżeli w skład usługi gastronomicznej wchodzi sprzedaż napojów lub towarów, w których przypadku stosowanie stawki 8% jest wyłączone, konieczne jest dodanie dodatkowej pozycji dotyczącej sprzedaży opodatkowanej stawką 23 proc.; w mojej ocenie również ta pozycja może zostać zatytułowana "usługa gastronomiczna"). Stanowisko takie zajął, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2012 r. (IPPP2/443-238/12-2/KOM). W interpretacji tej czytamy, że "proponowany przez Wnioskodawczynię sposób oznakowania towarów handlowych na paragonach fiskalnych, tj. uwidocznienie na nim nazwy towaru określającej grupę asortymentową (w tym wypadku będzie to "usługa gastronomiczna" i "napoje" z przypisanymi odpowiednimi stawkami podatku VAT) bez podziału na nazwy poszczególnych podgrup – gatunków (tj. bez wyszczególniania na nim konkretnych potraw), jest prawidłowy".

Można się jednak również spotkać ze stanowiskiem przeciwnym, tj. uznającym, że konieczne jest wyszczególnianie na paragonach nazw poszczególnych zamówionych potraw (np. zupa pomidorowa czy kotlet schabowy). Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lipca 2010 r. (sygn. IBPP4/443-646/10/AZ), "zastosowane przez Wnioskodawcę oznaczenie sprzedawanej usługi, na paragonie drukowanym przez kasę rejestrującą tj. "usługa gastronomiczna – potrawy" nie identyfikuje jej w sposób jednoznaczny i precyzyjny, gdyż nie można określić jaka konkretnie usługa gastronomiczna została wykonana. Z paragonu dokumentującego transakcję powinna wynikać informacja umożliwiająca szczegółową identyfikację usługi, aby zapewnić konsumentowi prawo do otrzymania dowodu nabycia usługi z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez klienta czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i wystawienia dowodu potwierdzającego jej wykonanie".

Wydaje się, że na gruncie przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r. (od tego dnia obowiązuje przepis nakazujący paragonach fiskalnych wskazywanie nazwy towaru lub usługi pozwalających na jednoznaczną ich identyfikację - zob. § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących - Dz. U. poz. 363) to właśnie stanowisko jest prawidłowe. Nie ulega przy tym wątpliwości, że stosowanie się do tego stanowiska jest bezpieczniejsze.
Jednocześnie uważam, że jeżeli śniadania nie są standardowo wliczone w cenę noclegu, jak również obiady czy wyżywienie całodobowe należy na wystawianych paragonach dokumentować osobno od usług noclegowych. Nie oznacza to jednak, że w takim przypadku wystawiane paragony muszą zawierać informacje o poszczególnych potrawach. Po pierwsze, wskazanie takich danych (np. w przypadku tygodniowego pobytu z wyżywieniem) jest często praktycznie niemożliwe (zwłaszcza jeżeli wyżywienie jest serwowane w formie tzw. "szwedzkiego stołu"). Po drugie, w przypadkach takich nabywcy najczęściej nie zamawiają konkretnych potraw, lecz możliwość konsumpcji w określonych porach przez określony czas. W konsekwencji wystarczające jest w takich przypadkach określanie na paragonie jednej lub dwóch pozycji (zależnie od tego czy w skład wyżywienia wchodzą napoje lub towary opodatkowane stawką 23 proc.) zatytułowanej "wyżywienie" (oraz oczywiście osobnej pozycji dotyczącej noclegu).