Urzędy skarbowe przypominają przedsiębiorcom telefonicznie, e-mailowo i pisemnie o konieczności złożenia plików JPK_VATJednak w sytuacji gdy metody te nie odnoszą pożądanych rezultatów, kierowane jest zawiadomienie o naruszeniu przepisów prawa z pouczeniem o odpowiedzialności karnej skarbowej. Potwierdziło to LEX.pl Ministerstwo Finansów.

Kara grzywny za brak jpk

W przypadku braku reakcji organy stosują kary grzywny w drodze mandatu karnego, w związku z niedopełnieniem obowiązków w zakresie comiesięcznego raportowania JPK_VAT. Jak poinformowało MF, dzieje się to jednak sporadycznie. Dotychczas organy podatkowe w całym kraju wystawiły 93 mandaty karne w tym zakresie. Wysokość mandatu wynosi najczęściej od 300 do 500 zł.
Ministerstwo Finansów chwali stosowanie jpk >>


Marcin Sidelnik, doradca podatkowy, partner w PwC, potwierdza, że w pierwszym okresie funkcjonowania jednolitych plików kontrolnych, organy podatkowe nie nakładały kar finansowych. Stosowane były miękkie metody. Chodziło o wypracowanie nawyku u podatników, żeby wysyłali swoje raporty terminowo. Teraz kary jednak zaczynają się pojawiać. Sidelnik tytułem przykładu wskazuje Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu, która do końca czerwca nałożyła pięć kar grzywien w drodze mandatu karnego. W katowickiej izbie kar było siedem.

Brak reakcji na żądanie z karą

Nieprzedłożenie danych z formie jpk na żądanie organów podatkowych może natomiast skutkować nałożeniem kary porządkowej. Jej maksymalny wymiar może wynieść 2,8 tys. zł. Jak dotąd dwie kary porządkowe były nałożone przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach. 
Urząd zażąda dodatkowych struktur jpk >>


Po kilku dniach obowiązywania przepisów o żądaniu przesłania do organów podatkowych jednolitych plików kontrolnych trudno przewidzieć, jak często fiskus będzie z tej możliwości korzystał. Zdaniem Krzysztofa Kaźmierskiego, specjalisty do spraw podatkowych w Sitech, należy mieć nadzieję, że działania organów podatkowych w zakresie stosowania żądania przedstawienia jpk będą wynikały przede wszystkim z uzasadnionych przesłanek merytorycznych, a nie zbędnego formalizmu. 

PAKIET: Jednolity Plik Kontrolny. Obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2018 roku + E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny >>