Chodzi przede wszystkim o to, by odejście pracownika nie zakłóciło pracy całego biura i nie odbiło się negatywnie na obsłudze klienta, który pozostanie lojalny wobec biura i nadal korzysta z jego usług. Właściwa organizacja pracy biura może zapobiec nawet nagłemu  odejściu z pracy księgowej. Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań pomoże usprawnić pracę w przypadku okresowej nieobecności pracownika (urlopu lub choroby). 

Chociaż w wieloosobowych biurach zwykle wyznaczany jest pracownik do obsługi każdego klienta, to dobrym rozwiązaniem jest umożliwienie kontaktu z pracownikami. Okresowe zastępstwa sprawią, że klient będzie czuł się dobrze w relacjach z innymi księgowymi lub doradcami. W przypadku gdy nastąpią zmiany kadrowe łatwiej zaakceptuje nową osobę. Z tym wiąże się też potrzeba budowania lojalności klienta wobec biura jako organizacji, a nie tylko w stosunku do obsługującego pracownika. Najczęściej powodem odejścia pracownika, a w ślad za nim klientów biura, jest taka polityka organizacyjna, w której dla klienta osoba, która go obsługuje jest utożsamiana z całą firmą. Dlatego, kiedy pracownik odchodzi, klient idzie za nim, nie mając żadnych skrupułów wobec biura.

Druga kwestia do prowadzenie w biurze szczegółowej dokumentacji dotyczącej kontraktów z klientami. Można skorzystać ze specjalnych programów komputerowych albo po prostu prowadzić „kartoteki” klientów, w których poza prowadzonymi sprawami i powierzonymi zleceniami odnotowuje się spotkania i podjęte w ich trakcie ustalenia, zgłaszane przez klienta problemy, a także dostrzeżone przez pracowników zagadnienia, przy których może być pomocne biuro.

 

Dowiedz się więcej z książki
Doradca podatkowy. Jak z sukcesem prowadzić kancelarię, biuro rachunkowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł