Działania marketingowe kancelarii podatkowej mogą polegać między innymi na obecności w mediach (prasie, internecie, radiu), na wystąpieniach podczas konferencji, szkoleń i innych wydarzeń, a także na przekazywaniu ofert reklamowych.  Przy tego typu aktywności należy pamiętać o zapisach kodeksu etyki zawodowej. Stanowi on, że przy okazji wystąpień publicznych lub publikacji dozwolone jest podawanie tytułu „doradca podatkowy”, a także informacji o praktyce zawodowej oraz karierze naukowej. Można więc na przykład informować o sukcesach kancelarii – wygranych sprawach, korzystnych interpretacjach – oczywiście chroniąc jednocześnie dane klientów.

Zasady etyki zabraniają natomiast podawania przez doradcę podatkowego, przy okazji informowania o świadczonych przez siebie usługach lub prowadzeniu reklamy, informacji o funkcji, którą pełni lub pełnił oraz uzyskanych tytułach i wyróżnieniach w samorządzie doradców podatkowych. Należy podkreślić, że przepis ten dotyczy informowania i reklamowania o usług, a więc działań, których celem jest np. utrzymanie dotychczasowego lub pozyskanie nowego klienta.

Ponadto generalna reguła nakazuje, by przekazywanie informacji i prowadzenie reklamy przez doradcę podatkowego było obiektywne, rzetelne i wyważone, zgodne z normami etycznymi, dobrymi obyczajami, godnością zawodu i z obowiązującymi przepisami.