Zakupiliśmy samochód ciężarowy do dalszej odsprzedaży. Samochód ten kupiliśmy od kontrahenta z Łotwy, który wystawił nam fakturę ze stawką VAT 0% (zgodnie z ich ustawą "art. 28 clause, 1 paragraf").
Czy jest to WNT czy może faktura marża?
Jak rozliczyć VAT w Polsce?

Opis na fakturze wskazuje, że powinniście Państwo potraktować powyższą dostawę jako dostawę stanowiącą "zwykłą" dostawę wewnątrzwspólnotową na Łotwie. W konsekwencji powinniście Państwo rozliczyć podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego samochodu. W następstwie opisywanej dostawy doszło bowiem u Państwa do wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu.
Zgodnie z łotewską ustawą o podatku od wartości dodanej (treść za oficjalną witryną: http://www.likumi.lv/doc.php?id=34443) art. 28 jest poświęcony transakcjom wewnątrzwspólnotowym (28. pants. Nodokla 0 procentu likmes piemerošana darijumiem Eiropas Savienibas teritorija - 0% stawka podatkowa dla transakcji w ramach Unii Europejskiej).
Zgodnie z brzmieniem art. 28 § 1 łotewskiej ustawy o podatku od towarów i usług, do dostaw towarów do innych państw Unii Europejskiej stosuje się stawkę 0% VAT, jeśli:
1) odbiorcą towarów jest podatnik z innego państwa członkowskiego posiadający ważny numer rejestracyjny (VAT-UE) w tym państwie
2) towary zostały wysłane lub przetransportowane z Łotwy do miejsca przeznaczenia w innym państwie członkowskim, zaś dostawca ma poświadczające to dokumenty przewozowe.
Jeśli zatem na fakturze VAT jest powołanie na art. 28 § 1 łotewskiej ustawy o podatku od towarów i usług, to oznacza, to iż miała miejsce wewnątrzwspólnotowa dostawa.
Na pewno transakcja powyższa nie została potraktowana na Łotwie jako dostawa w procedurze opodatkowania marżą. Na Łotwie regulacje dotyczące opodatkowania w formie marży zawarte są w Rozporządzeniu Rządu nr 292 z dnia 13 kwietnia 2004 r. (Kartiba, kada pievienotas vertibas nodoklis piemerojams darijumos ar lietotam mantam, makslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietam; http://www.likumi.lv/doc.php?id=87989&from=off).
W związku z powyższym powinniście Państwo potraktować powyższą dostawę jako dostawę stanowiącą "zwykłą" dostawę wewnątrzwspólnotową na Łotwie. W konsekwencji powinniście Państwo rozliczyć podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego samochodu. W następstwie opisywanej dostawy doszło bowiem u Państwa do wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu.