Klienci decydując się na podjęcie współpracy z doradcą podatkowym musi wybrać jednego usługodawcą spośród wielu oferujących podobne czynności. Następnie, już na etapie obsługi, klienci szukają potwierdzenia, że dokonali właściwego wyboru usługodawcy.

Na etapie szukania kancelarii podatkowej klienci opierają swoją opinię na rekomendacjach dotychczasowych klientów, a także na wszelkich widocznych (materialnych) przejawach działalności kancelarii. Takimi elementami może być lokalizacja i wygląd biura czy podejście pracowników do klienta.

Bardzo ważnym i cenionym czynnikiem potwierdzającym trafność wyboru podmiotu świadczącego usługo doradztwa podatkowego są różnego rodzaju dyplomy, zaświadczenia i  certyfikaty. Świadczą one o wysokich kwalifikacjach i profesjonalizmie personelu.

Warto więc umieścić w widocznym miejscu kancelarii dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe – wpis na listę doradców podatkowych. Biuro KIDP w Warszawie wydaje na wniosek członków Izby specjalne zaświadczenia po przynależności do samorządu doradców podatkowych. Bezpłatne certyfikaty są przesyłane pocztą na wskazany przez doradcę adres.

Dobre wrażenie stwarzają tez certyfikaty potwierdzające udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Większość organizatorów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych wydaje takie dokumenty.

Z pewnością cenną informacją dla klienta będzie umieszczona w widocznym miejscu kancelarii informacja o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

 

 

Polecamy konferencję:

Nowoczesna Kancelaria Doradcy Podatkowego/Biegłego Rewidenta

Czytaj więcej >>