Dr Heidi Grant Halvorson, psycholog , autorka wielu książek i artykułów poświęconych motywacji wymienia 9 zachowań sprzyjających realizacji celów. Pierwsze z nich, to konkretne i precyzyjne definiowanie celu – „Pozyskać 5 nowych zleceń w ciągu trzech miesięcy” brzmi lepiej, niż „Mieć więcej zleceń" i dokładnie określenie działań, które mają być podjęte w tym kierunku – „Zacznę stosować marketing” nie wystarczy – konieczne jest stworzenie planu i określenie instrumentów marketingowych (opracowanie strategii).

Ważne, aby znaleźć czas na działania zmierzające do osiągnięcia celów. W nawale różnego rodzaju obowiązków należy  wykorzystać każdą  nadarzającą się szansę na podjęcie działania przybliżającego do celu, dobrze jest też określić z góry, kiedy i gdzie ma  być wykonane określone działanie.

Grant Halvorson twierdzi, że taki sposób planowania pomoże zidentyfikować i wykorzystać szansę, kiedy tylko się ona pojawi, co zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu o ok. 30%. Poczynione postępy powinno się często kontrolować  - tygodniowo, a nawet codziennie, w zależności od wyznaczonego celu. Przybliża do niego pozytywne, ale zarazem realne myślenie o możliwości realizacji zamierzeń – przesadny optymizm i lekceważenie mogących nas spotkać trudności może być poważną przeszkodą na drodze do sukcesu. Ważne jest koncentrowanie się na doskonaleniu swoich zachowań – nasze kompetencje mogą być szersze – wszystkie zdolności są podatne na kształtowanie. Do osiągnięcia celu przybliża wytrwałość w obliczu trudności - zdaniem Grant Halvorson „mięsień” silnej woli działa tak samo, jak każdy inny mięsień w organizmie - niećwiczony z czasem słabnie.

Jak temu przeciwdziałać? Robiąc rzeczy, na które szczerze nie ma się ochoty. W dążeniu do celu trzeba jednak zachować umiar i rozsądek – lepiej nie podejmować się dwóch trudnych zadań jednocześnie. Poza tym powinno się koncentrować na tym, co się ma zrobić, a nie na tym, czego ma się nie robić - planować, w jaki sposób można zamienić swoje negatywne przyzwyczajenia na pozytywne. Badania pokazały, że próbując unikać negatywnych przyzwyczajeń, sprawiamy tylko, że przybierają one na sile, a nie odwrotnie. Heidi  Grant Halvorson twierdzi, że aby zostać człowiekiem sukcesu, wcale nie trzeba stawać się kimś innym - sukces nie zależy od tego, kim się jest, tylko do tego  się robi – a więc do dzieła!

Opracowano na podstawie „9 rzeczy, które robią ludzie sukcesu”, Heidi Grant Halvorson, http://www.hbrp.pl/