Izby skarbowe najwyraźniej osiągnęły kres swojej wydolności. Wydają rocznie niemal 37 tys. takich dokumentów i już teraz o terminowe uzyskanie takiego dokumentu jest coraz trudniej. Nawet jeśli przedsiębiorcy złożą wnioski o interpretacje podatkowe w najbliższych dniach, to nie mają żadnej gwarancji, by uzyskać je w ustawowym terminie trzech miesięcy czytamy na stronie "Rzeczpospolitej".

Więcej na stronie Rzeczpospolitej w artykule "Skarbówka się zatyka" >>>