Aktualnie rolę tą pełni Izba Skarbowa w Poznaniu, ale w związku reforma administracji skarbowej, , Zgodnie z którą izby skarbowe zostają zniesione w ich miejsce powołuje się izby administracji skarbowej konieczne było wyznaczenie do realizacji zadań centralnego biura łącznikowego nowej jednostki organizacyjnej jaką jest Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego (Dz. U. poz. 300) wejdzie w życie 1 marca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów