Cele programu szkoleniowego:

- Prezentacja orzecznictwa sądów administracyjnych oraz TS EU w sprawach z zakresu podatków dochodowych, VAT oraz Ordynacji podatkowej

- Omówienie konsekwencji komentowanych wyroków dla praktyki stosowania prawa podatkowego

- Przedstawienie skutków przyjętych interpretacji w kontekście planowanych zmian w przepisach podatkowych

- Przedstawienie linii orzeczniczych w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego, wynikających z dotychczasowej praktyki orzeczniczej

- Pogłębienie kompetencji doradców podatkowych w sprawach związanych z procedurą podatkową i sądowo-administracyjną na przykładzie konkretnych zagadnień materialnoprawnych

- Wzrost kompetencji doradców podatkowych w zakresie zagadnień związanych z prawidłową interpretacją zdarzeń prawnych kreowanych w drodze wykładni orzeczniczej.

Konferencje zostały zaplanowane w 6 różnych miastach w Polsce:

17.05.2013 r. Poznań - Podatki dochodowe, prelegent: sędzia NSA Maciej Jaśniewicz

21.05.2013 r. Kraków - VAT, prelegent: sędzia NSA Adam Bącal

22.05.2013 r. Katowice - Ordynacja podatkowa, prelegent: sędzia NSA Sylwester Marciniak

28.05.2013 r. Gdańsk - Ordynacja podatkowa, prelegent: sędzia NSA Sylwester Marciniak

5.06.2013 r.: Warszawa - VAT, prelegent: sędzia NSA Adam Bącal

7.06.2013 r. Wrocław - VAT, prelegent: sędzia NSA Adam Bącal

Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, w wymiarze 4 godzin i zostanie potwierdzony otrzymaniem stosownego certyfikatu uczestnictwa.

Więcej informacji o konferencjach oraz zapisy na stronie: www.ABC.com.pl/orzecznictwo