Do wyboru mamy cztery podstawowe formy promocji: reklamę, public relations, promocję osobistą (czyli akwizycję) oraz promocję uzupełniającą. W przypadku usług profesjonalnych każda z nich może być stosowana, choć jest realizowana nieco inaczej niż w przypadku sprzedaży towarów.

Reklama to najpopularniejsza forma promocji - ma odpłatny i masowy charakter, czyli gwarantuje szeroki zasięg, ale jest całkowicie pozbawiona bezpośredniego kontaktu między usługodawcą a klientem. Jest stosowana przede wszystkim do promowania towarów konsumpcyjnych, rzadziej usług, stąd nie jest często wybierana przez firmy usługowe. Kancelarie podatkowe decydując się na tę formę promocji zwykle zamieszczają ogłoszenia w prasie (codziennej lub periodykach) albo internecie, rozmieszczają szyldy lub banery reklamowe.

Akwizycja to wszelkie kontakty osobiste doradcy zmierzające do wykazania korzyści wynikających ze współpracy z kancelarią, przewagi nad podmiotami świadczącymi usługi księgowe. Stwarza okazję do kreowania pozytywnego wizerunku firmy. Badania potwierdzają, ze kontakt osobisty jest najbardziej efektywna formą komunikacji marketingowej.

Jeśli chodzi o środki wspierania sprzedaży doradcy mogą organizować dni otwartych drzwi, które są formą bezpłatnych próbek towarów, czyli dają możliwość "przetestowania" ich poprzez zadawanie pytań i pozbycie się wszelkich obaw i wątpliwości związanych z zakupem usługi. Inny przykład wspierania sprzedaży to organizowanie konkursów.

Największą skuteczność zapewnia jednak public relations, ze względu na profesjonalny charakter usług doradczych i ogromne znaczenie elementu edukacyjnego, który jest skutecznym sposobem na wyjaśnienie równic i przewagi doradców nad innymi podmiotami świadczącymi podobne usługi. Przekaz PR-owy jest uważany za bardziej wiarygodny i obiektywny niż reklama.

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł