Od 1 kwietnia wejdą w życie nowe przepisy, które określają wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26).

Dokonanie pełnego odliczenia VAT od pojazdów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej uwarunkowane będzie co do zasady złożeniem informacji o tych pojazdach oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu.

W związku z powyższym resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W projekcie wprowadzono regulacje, które umożliwią składanie informacji VAT-26 przez internet.