W lipcu br. wejdą w życie przepisy nowego kodeksu etyki radców prawnych, które zmienią dotychczasowe regulacje m.in. w zakresie stosowania instrumentów marketingowych. Radcowie prawni będą mogli w szerszej niż teraz informować o prowadzonej działalności.

Zobacz: Niewielkie zmiany w radcowskiej etyce >>

Klienci dowiedzą się o przyznanych kancelarii tytułach lub nagrodach związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, będą mogli również zapoznać się z wykazem publikacji o charakterze zawodowym. Radca prawny poinformuje o dacie rozpoczęcia działalności kancelarii lub spółki.
Nowością jest możliwość informowania na temat zasad kształtowania wynagrodzenia – w tym jego formy i i wysokości.

Dodano zapisy umożliwiające radcom prawnym rozpowszechnianie informacji przydatnych w tworzeniu, utrzymaniu, poszerzaniu zaufania i dobrej relacji z klientem, a także pozytywnego wizerunku radcy prawnego. Chodzi tu w szczególności o informacje na temat misji, strategii i profilu działania kancelarii, zasadach współpracy z klientem, zasadach i trybie składania skarg lub reklamacji, a także udogodnieniach dla klienta. Dozwolona informacja obejmie też referencje, rekomendacje, informacje o rodzajach prowadzonych spraw, transakcjach lub procesach oraz wynikach finansowych kancelarii. W przepisach mających wejść w życie 1 lipca br. roku zezwolono na podawanie danych o uczestnictwie radcy prawnego (kancelarii) w rankingach prawniczych i zajętych miejscach pod warunkiem, że są one prowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą właściwego organu samorządu radców prawnych.

W związku z upowszechnieniem środków komunikacji elektronicznej uregulowano zasady wykonywania zawodu i pozyskiwania klientów za pośrednictwem internetu. Radca prawny musi być zawsze identyfikowalny jako nadawca lub odbiorca, w szczególności poprzez adresy poczty elektronicznej lub inne identyfikatory (nie wolno korzystać z drogi elektronicznej w sposób anonimowy). Prywatna aktywność radcy prawnego w internecie (wyrażanie prywatnych przekonań, poglądów i postaw) musi być oddzielona działalności zawodowej. Zakazane jest wydawanie, inspirowanie i opłacanie pozytywnych lub negatywnych opinii, komentarzy, rekomendacji bądź referencji dotyczących wykonywania zawodu przez siebie lub inne osoby, w szczególności w sposób animowany, nieprawdziwy lub wprowadzający w błąd. Nowe przepisy nakazują archiwizację danych przetwarzanych droga elektroniczną oraz nakładają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Dodano także zapis dotyczący wystąpień publicznych radców prawnych na temat prowadzonych spraw (przez siebie lub innego radcę prawnego). Tego typu wystąpienia nie mogą uchybiać godności zawodu, należy zachować umiar, takt i dystans zawodowy wobec sprawy, a informacje o swojej działalności zawodowej ograniczyć do niezbędnej i rzeczowej potrzeby.