W dniu 17 lipca br. projektowi został nadany numer druku, a 23 lipca br. odbyło się jego I czytanie w Sejmie. Posłowie podjęli decyzję o przekazaniu projektu do dalszych prac w Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej. Bieg prac nad projektem można obserwować na stronach Sejmu RP pod numerem druku 1576. Dotychczas opublikowano tam dwa stanowiska w sprawie projektu: Krajowej Izby Urbanistów oraz Sądu Najwyższego.