W trakcie spotkania Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przedstawił kwestię statusu Kontroli Skarbowej w nowej strukturze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Następnie, odpowiadał na pytania dotyczące wynagrodzeń, procedury zatrudnienia oraz warunków pełnienia służby w KAS.

Jednocześnie, Minister Wiesław Jasiński zadeklarował wolę zorganizowania kolejnego spotkania, w celu omówienia projektu ustawy o KAS oraz projektu przepisów wprowadzających ustawę o KAS, po przekazaniu projektów do konsultacji ze Związkami Zawodowymi oraz ze Stowarzyszeniem Pracowników Skarbowych, a przed upływem terminu na zgłaszanie uwag.