Pytanie

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (PKPiR, VAT) zakupił długopisy po 9 zł netto i świeczki ozdobne po 8 zł netto, które zamierza rozdawać przed świętami swoim kontrahentom. Od zakupu odliczono VAT.
Czy zakup długopisów (bez logo firmy) i świec można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Czy u kontrahentów powstanie przychód podatkowy?
Czy od zakupu ozdób świątecznych do Salonu Kosmetycznego lub Biura Rachunkowego, choinki oraz cukierków, kawy na poczęstunek dla klientów będą kosztem uzyskania przychodów?

Odpowiedź

Kosztami mogą być prezenty reklamowe (oznaczone np. logo). Wydatki na zakup gadżetów podarunkowych nieoznaczonych w żaden sposób znakami darującego, jako koszty reprezentacji, nie będą mogły być kosztami podatkowymi.

Uzasadnienie

Drobne prezenty i podarunki dla kontrahentów mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Co prawda nie uznaje się za koszt darowizn i podobnych świadczeń (art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., niemniej jednak przyjmuje się, że takie prezenty wręczane są nie tyle pod tytułem darmym, co z zamiarem uzyskania ekwiwalentu (przychodu) od obdarowanego). Powstałe u obdarowanego wrażenie ma zapewnić bowiem chęć i zamiar współpracy z dającym prezenty. Niestety z tego powodu takie drobne prezenty powinny być rozliczane zwykle jako koszty reprezentacji, pod tym pojęciem rozumie się bowiem zwykle wydatki związane z działaniami podatnika nakierowanymi przede wszystkim na wykreowanie określonego wizerunku jego firmy (art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f.).

Należałoby zatem podjąć takie działania, które umożliwią zakwalifikowanie tych wydatków do reklamy. W praktyce powinno to polegać na oznaczeniu prezentów logo czy znakiem towarowym obdarowującego (Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 11 września 2012 r., IBPBI/2/423-612/12/MS). Niestety wydaje się, że wydatki na zakup gadżetów podarunkowych nieoznaczonych w żaden sposób znakami darującego, jako koszty reprezentacji, nie będą mogły być kosztami podatkowymi.

U kontrahentów wręczenie takich prezentów będzie generowało, jako nieodpłatne świadczenie, przychód. Niemniej jednak o ile będą to drobne prezenty (o wartości do 200 zł), to przychód ten zwolniony będzie z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f.).

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego