Docelowo system, którego wdrażanie związane jest z planami zreformowania Krajowej Informacji Podatkowej, ma pobrać nawet 10 mln próbek głosu i będzie uwierzytelniał do 500 dzwoniących osób jednocześnie. Wdrożenie systemu identyfikacji głosem ma się odbywać w dwóch etapach. W pierwszym nowe rozwiązania ułatwią życie urzędnikom, którzy po zalogowaniu będą priorytetowo łączeni z KIP, dzięki czemu będą mogli m.in. korzystać z Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej. Docelowo identyfikowani głosem mają być wszyscy podatnicy.

Więcej na ten temat w Gazecie Prawnej >>