Podmioty te są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli swoje dochody przeznacza i faktycznie wydadzą na cele statutowe. Ponadto jednostka, która korzysta z ulgi, musi mieć dokumenty potwierdzające, że pieniądze zostały przeznaczone na cele, które uprawniają do zwolnienia podatkowego. Utrata tego zwolnienia następuje przy niewłaściwym wydatkowaniu środków przez dany podmiot.

Więcej na ten temat w Gazecie Prawne j>>>