Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości, od 2018 r. niektóre duże jednostki oraz grupy kapitałowe w sprawozdaniu z działalności lub w odrębnym sprawozdaniu, będą miały obowiązek ujawniania ważnych informacji niefinansowych dotyczących kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Sprawozdanie będzie musiało zawierać też krótki opis modelu biznesowego jednostki, opis polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i sposobu zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych, a także przedstawienie niefinansowych kluczowych wskaźników efektywności związanych z daną działalnością.

Zobacz: Od 2017 roku duże firmy będą raportować informacje niefinansowe >>

Podczas konferencji , wiceminister finansów Wiesław Janczyk podkreślił rolę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz podsumował przenoszenie przepisów unijnej dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych do polskiego prawa. Zwrócił uwagę na konieczność rozpoczęcia przygotowań przedsiębiorstw do nowych wymogów sprawozdawczych. Pierwsze obowiązkowe rozszerzone ujawnienia danych niefinansowych będą dotyczyć 2017 roku.

Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w MF Joanna Dadacz przedstawiła kluczowe aspekty nowych obowiązków sprawozdawczych oraz korzyści, jakie mogą z nich wynikać dla przedsiębiorstw i interesariuszy.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów