W interpretacji ogólnej z 24 czerwca 2016 r. (sygn. PT1.050.3.2016.156) minister finansów wyjaśnił kwestię stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług. Resort nie dokonał przy tym podwyżki stawki na dania gotowe, gdyż ta wynika bezpośrednio z powołanych przepisów, a nie samej interpretacji - odpowiedział minister na wątpliwości zgłoszone w interpelacji poselskiej.

Zobacz: MF wskazał jak ustalać stawki VAT dla sprzedaży dań w punktach gastronomii >>

Minister przypomniał, że zgodnie z art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu są identyfikowane za pomocą klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać z 5 proc. stawki VAT, ponieważ nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1. Produkty takie, co do zasady, są opodatkowane 8 proc. stawką podatku i są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 56.

Wydanie powyższej interpretacji było wynikiem sygnałów o składaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, w których wnioskodawcy, zadając pytanie o prawidłowość stosowanej stawki w odniesieniu do wykonywanych czynności, w opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego uznawali, że dokonują sprzedaży dań gotowych zaklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.85.1 - gotowe posiłki i dania, podczas gdy istniały przesłanki do stwierdzenia, że wykonywane przez nich czynności powinny być klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56). Jak podkreślił minister, nieuzasadnione jest stwierdzenie o podwyższeniu stawki na tzw. fast foody.