Pytanie

Czy na fakturach dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów można zamieścić adnotację "Tax free intracommunity delivery"?

Odpowiedź

Na fakturach dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów podatnik może zamieścić, na życzenie klienta, adnotację "Tax free intracommunity delivery" albo "Delivery within EU - free of VAT Tax".

Uzasadnienie

Co do zasady, wynikającej z art. 42 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 proc.

Podobna zasada wynika z art. 138 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, który stanowi, że państwa członkowskie zwalniają dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium danego państwa, ale na terytorium Wspólnoty, przez sprzedawcę, przez nabywcę lub na ich rzecz, dokonane dla innego podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, działających w takim charakterze w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów.

Przepisy art. 106e ust. 1, 4 i 5 u.p.t.u. stanowią jakie dane faktura, m.in. dokumentująca dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, powinna zawierać, jakich danych nie zawiera oraz jakich danych może nie zawierać. Nie ma wśród uregulowań art. 106e u.p.t.u. przepisów zabraniających podatnikom umieszczania na fakturach dodatkowych danych.

Nie ma zatem przeciwwskazań, aby na fakturach dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów podatnik zawarł, na życzenie klienta, adnotację "Tax free intracommunity delivery" albo "Delivery within EU - free of VAT Tax" (dostawa w UE bez VAT).

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł