Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku akcyzowym, podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy tzw. pośredniczące podmioty węglowe , korzystają ze zwolnienia od akcyzy pod pewnymi warunkami. Warunkiem jest pisemne powiadomienia naczelnika właściwego urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy. Naczelnik urzędu celnego powinien wydać pisemne potwierdzenie otrzymania powiadomienia. Kolejnym warunkiem jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy. Natomiast prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu nie jest warunkiem skorzystania ze zwolnienia od akcyzy.

Minister Finansów zaznaczył również, że dla niektórych podmiotów zużywających wyroby węglowe prowadzenie ewidencji jest warunkiem zwolnienia. Wskazał, że są to podmioty zużywające wyroby węglowe w procesie produkcji energii elektrycznej.

Podsumowując, nie wszystkie podmioty zużywające wyroby węglowe aby skorzystać ze zwolnienia muszą prowadzić ewidencje.