W świetle projektu, w przypadku zastosowania klauzuli w sytuacji tzw. „unikania opodatkowania”, organy podatkowe będą miały prawo ocenić skutki podatkowe danej czynności w taki sposób, żeby korzyść podatkowa została zniwelowana. Klauzula będzie miała zastosowanie, jeśli rezultatem działań mających cechy agresywnej optymalizacji podatkowej będzie korzyść podatkowa, której rozmiary przekraczają 100.000 zł.

Zobacz: Wraca pomysł klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania >>

Klauzula będzie stosowana przez wydanie decyzji ustalającej lub określającej prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy albo w innej decyzji „wymiarowej”. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania ma być obligatoryjnie wszczynane lub przejmowane do dalszego prowadzenia przez ministra finansów.

Deloitte organizuje 1 marca o godz. 10:00 seminarium on-line podczas którego eksperci firmy wyjaśnią czym jest klauzula obejścia prawa podatkowego i omówią jej poszczególne elementy konstrukcyjne. Przybliżą zagadnienia związane z tzw. opiniami zabezpieczającymi oraz Radą do Spraw Unikania Opodatkowania. Omówią też w jaki sposób będą przebiegać postępowania w sprawie zastosowania klauzuli i wskażą, jakiego rodzaju działania mogą być uznane za uzasadnione biznesowo, a zatem wyłączone z działania klauzuli obejścia prawa podatkowego – na gruncie doświadczeń zagranicznych.

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł