EKES za wprowadzeniem podatku od transakcji finansowych

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych (PTF).

W Dzienniku Urzędowym UE z dnia 21 czerwca została opublikowana opinia EKES w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych (Dz. U. UE. C. 181.55).

Komitet pozytywnie ocenił wniosek KE i uznał, że wprowadzenie europejskiego podatku od transakcji finansowych (PTF) pozwoli usunąć rozbieżności w funkcjonowaniu rynków finansowych poszczególnych państw. Zdaniem EKES podatek może stanowić jeden z fundamentalnych elementów nowego systemu zasobów własnych Unii, a także stać się instrumentem zapewniającym samowystarczalność finansową.

EKES uważa, że w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka delokalizacji działalności finansowej do zasady terytorialności zaproponowanej przez Komisję należy dołączyć "zasadę emisji" przedstawioną przez Parlament Europejski. Zgodnie z tą zasadą instytucje finansowe z siedzibą poza UE, również będą objęte PTF, jeśli przeprowadzają transakcje dotyczące instrumentów finansowych wyemitowanych w UE.

Ponadto Komitet zwrócił uwagę, że wprowadzenie PTF, przyczyniając się do harmonizacji podatków, pozwoliłby uniknąć sytuacji w której państwa członkowskie wprowadzają różne formy tego podatku.

Katarzyna Bogucka

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

Data publikacji: 26 czerwca 2012 r.