Decyzją nr 19/V/2011 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 14 marca 2012 r. zostały wyznaczone terminy części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Egzaminy odbędą się w dniach:

- 8 października 2012 r.,

- 9 października 2012 r.,

- 10 października 2012 r.,

- 11 października 2012 r.

- 12 października 2012 r.