Resort wyjaśnił, że sekretarz komisji wyznacza terminy zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Kandydaci, którzy złożyli wnioski po 5 lipca, zostaną zakwalifikowani na najbliższy egzamin pisemny przewidziany na pierwszy kwartał 2013 r.

Źródło: www.edgp.gazetaprawna.pl