Zmiany zaproponowane przez IASB obejmują uszczegółowienie MSSF 2 w trzech obszarach:

- uwzględniania warunków nabywania uprawnień w zasadach rozliczania transakcji,

- rozliczania transakcji z cechą rozliczenia netto,

- sposobu rozliczania zmian terminów i warunków transakcji prowadzących do zmiany ich klasyfikacji z rozliczanych w środkach pieniężnych na rozliczane w instrumentach kapitałowych.

W swojej wstępnej opinii EFRAG zasadniczo zgodziła się z rozwiązaniami zaproponowanymi przez IASB uznając, że doprecyzowanie wskazanych powyżej zagadnień powinno zmniejszyć rozbieżności w stosowaniu MSSF 2. EFRAG poparła również stanowisko IASB, zgodnie z którym proponowane zmiany podlegałyby wdrożeniu zgodnie z wymaganiami MSR 8, czyli w sposób retrospektywny (chyba, że podejście retrospektywne byłoby niemożliwe do zastosowania).

Niemniej jednak EFRAG zauważyła, że odnoszenie się do coraz bardziej szczegółowych warunków, jakie mogą występować w transakcjach płatności w formie akcji prowadzi z drugiej strony do coraz większej złożoności MSSF 2. Dlatego, zdaniem EFRAG, IASB powinna rozważyć (np. jako część tzw. przeglądu powdrożeniowego) możliwość zastosowania do poszczególnych zagadnień MSSF 2 podejścia opartego na zasadach.

Uwagi i komentarze na temat wstępnej wersji odpowiedzi EFRAG można zgłaszać do 30 stycznia 2015 r. Pełna wersja wstępnej opinii EFRAG na temat ED/2014/5 jest dostępna pod adresem: www.efrag.org >>

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego