Jak czytamy w artykule „Temida w wirtualnej rzeczywistości ”, resort sprawiedliwości prowadzi intensywne działania informatyczne, których celem jest zmniejszenie dolegliwości związanych z przewlekłością postępowań i utrudnionym dostępem do sądu i informacji.  Działa już Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, w którym użytkownik (po zalogowaniu) może uzyskać dostęp do informacji w sprawach toczących się z jego udziałem. Najdalej w 2016 r. za pośrednictwem portalu będzie można sprawdzić przebieg każdego postępowania toczącego się przed sądem powszechnym w Polsce. Na platformie eMS udostępniane są usługi merytoryczne dotyczące Krajowego Rejestru Sadowego i Rejestru Zastawów. Już teraz działa Portal orzeczeń sądów powszechnych, w którym można zapoznać się z ponad 15.000 orzeczeń, od 2010 r. Zamiast tradycyjnych, papierowych protokołów sądy mogą sporządzać e-protokoły. Również od 2010 r. działa e-sąd w sprawach z zakresu postępowania upominawczego, a od pół roku przez Internet można założyć spółkę z o.o.
W planach są m.in. cyfrowe zwrotki i wprowadzenie możliwości składania przez notariusz elektronicznego wniosku o wpis do ksiąg wieczystych.

Informatyzacja jest także obecna w ministerstwie finansów. Realizowany przez ten resort projekt e-deklaracje w roku na rok rozwija się i staje się coraz bardziej popularny. Obecnie podatnicy (posiadający identyfikator podatkowy: NIP lub PESEL)  mają możliwość wypełnienia i wysłania przez internet wielu formularzy podatkowych. Projekt e-deklaracje pozwala nie tylko ograniczyć formalności do minimum, ale również gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów związanych z opłatami pocztowymi, czy z dotarciem do urzędu skarbowego. Co istotne, do wysłania najpopularniejszych deklaracji nie jest potrzebny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. 

Także samorząd doradców podatkowych wychodzi naprzeciw tym tendencjom – za pośrednictwem panelu mDoradca można wyrazić zgodę na obciążanie swojego rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty kwotami wynikającymi ze zobowiązań wobec Izby, a także złożyć wniosek o legitymacje doradcy podatkowego. W serwisie internetowym KIDP działa moduł do obsługi ubezpieczenia OC w oparciu o umowę generalną. Od niedawna  w biurze KIDP uruchomiono Punkt Rejestracji Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, w którym doradcy podatkowi mogą uzyskać certyfikat konieczny do złożenia popisu elektronicznego.


Rzeczpospolita z 26 czerwca 2013 r., Temida w wirtualnej rzeczywistości, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński