Trzeci kwartał rekordowy dla Warszawy pod względem liczby debiutów na rynku NewConnect. W trzecim kwartale 2010 r. GPW w Warszawie była pierwszym rynkiem w Europie pod względem liczby debiutów oraz czwartym pod względem wartości IPO. Pierwsze miejsce GPW to zasługa rekordowej liczby spółek debiutujących na alternatywnym rynku NewConnect. W okresie od lipca do września 2010 r. na warszawskim parkiecie zadebiutowały 32 spółki (trzy na rynku głównym i 29 na rynku NewConnect). Jest to znaczący wzrost w stosunku do pierwszego i drugiego kwartału 2010 r., kiedy to odnotowano odpowiednio 15 i 25 IPO, jak i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym zadebiutowało jedynie dziewięć spółek.

Łączna wartość ofert przeprowadzonych na giełdzie w Warszawie w trzecim kwartale 2010 r. wyniosła 60 mln euro i stanowiła zaledwie 2% wartości wszystkich IPO odnotowanych w tym okresie na najważniejszych giełdach europejskich. W porównaniu do drugiego kwartału oznacza to spadek łącznej wartości ofert aż o 98% (3.150 mln euro w drugim kwartale), z drugiej jednak strony jest to przeszło siedmiokrotny wzrost w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego, kiedy to łączna wartość ofert wyniosła jedynie 8 mln euro.

Największym IPO na GPW w okresie lipiec – wrzesień była oferta akcji Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów o wartości 19 mln euro. Pozostałe dwa IPO na rynku głównym to oferta Harper Hygienics (artykuły osobiste i gospodarstwa domowego) o wartości 13 mln euro oraz Rank Progress (nieruchomości) o wartości 12 mln euro. Trzy wymienione spółki pozyskały łącznie 44 mln euro, co stanowiło 73% wartości wszystkich IPO w Warszawie w minionym kwartale. Spółki debiutujące w trzecim kwartale 2010 r. na NewConnect pozyskały łącznie 16 mln euro, przy czym średnia wartość oferty wyniosła około 0,6 mln euro (podobnie do drugiego kwartału 2010 r.). Największym IPO była oferta spółki Mabion (farmaceutyki i biotechnologia) o wartości 5,7 mln euro. W dwóch przypadkach (Copernicus Securities oraz Intercapital Property Development Adsic) miało miejsce jedynie dopuszczenie akcji do obrotu bez przeprowadzania oferty. Warto podkreślić, że w przypadku Intercapital Property Development Adsic, bułgarskiej spółki działającej w branży nieruchomości, akcje tej spółki są notowane jednocześnie na NewConnect oraz na rynku głównym giełdy w Sofii.

- Statystyki debiutów giełdowych w minionym kwartale potwierdziły ogólną tendencję, że w okresie letnim na europejskich giełdach jest przeprowadzanych niewiele IPO. Na polskim rynku warto podkreślić utrzymujące się bardzo duże zainteresowanie rynkiem NewConnect, na którym odnotowano co trzeci debiut w Europie. Dodatkowo, warszawski rynek alternatywny pozyskał trzeciego zagranicznego emitenta, który jest równocześnie pierwszą spółką z Bułgarii notowaną na NewConnect - powiedział  Łukasz Koterwa, menedżer w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

- Inwestorzy giełdowi skupiają już uwagę na czwartym kwartale, w którym należy się spodziewać kilku poważnych ofert. Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem nadchodzących tygodni będą zapisy na akcje oraz debiut GPW, nie tylko z punktu widzenia inwestorów zainteresowanych tą ofertą, ale i całego polskiego rynku kapitałowego - uważa Jacek Socha, wiceprezes PwC w Polsce.