Chodzi o nowe wzory oświadczeń (PIT-2, PIT-2A, PIT-3), deklaracji (PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR) i informacji podatkowych (PIT-8C, PIT-11, PIT-R). Nowe rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 45b pkt 1 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

 Zmiany wynikają między innymi z wdrożenia nowych zasad sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej, wprowadzenia umowy o pomocy przy zbiorach oraz realizacją projektu Twój e–PIT, polegającego na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową.

 

 


 

Zobacz więcej: W przyszłym roku fiskus samodzielnie rozliczy PIT >>

Wzory formularzy – stanowiące załączniki do projektu rozporządzenia – będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2018 r. Proponuje się zatem, aby rozporządzenie weszło w życie z 1 stycznia 2019 r.

Przeczytaj również: PIT - przegląd projektowanych zmian >>