W efekcie wprowadzonych zmian, zarówno przy przyjęciu jak i przy wydaniu i zużyciu (pobraniu) z magazynu alkoholu etylowego czystego i w stanie skażonym w podmiotach dokonujących zużycia niewielkich ilości tego alkoholu nie będzie wymagana obligatoryjna obecność funkcjonariusza celnego, zaś magazynowanie alkoholu etylowego czystego będzie możliwe w naczyniach bez nałożonych zamknięć urzędowych. Przyczyni się to do ułatwienia działalności gospodarczej tym podmiotom.

Przedmiotowym zwolnieniem objęte zostaną 324 podmioty dokonujące zużycia niewielkich ilości alkoholu etylowego, w których dotychczas przyjęcie alkoholu etylowego czystego odbywało się wyłącznie w obecności funkcjonariusza Służby Celnej, zaś w 55 z nich taka obecność była wymagana także przy pobraniu alkoholu z urzędowo zamkniętego magazynu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 587).