Projektowane rozwiązania budzą wiele wątpliwości. Mówiła o nich m.in. prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych w rozmowie z lex.pl.
 

Istnieją zasady poufności, których złamanie narusza istotę zaufania pomiędzy podmiotem wykonującym zawód regulowany a jego klientem. Do tej sprawy należą wszystkie sprawy osobiste, rodzinne, cywilne, karne, karne skarbowe oraz związane z obroną interesów klienta w postępowaniu administracyjnym, podatkowym czy sądowo-administracyjnym, a także z doradztwem dotyczącym zastanego stanu rzeczy. Niemniej jednak doradztwa podatkowego zmierzającego do obejścia prawa podatkowego nie można traktować na równi ze sprawą prywatną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy schemat podatkowy został przygotowany przez doradcę w sposób abstrakcyjny, bez znajomości sytuacji konkretnego klienta. Do takiego wniosku doszło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17644.


Resort potwierdził, że w odniesieniu do zawodów zaufania publicznego, dla których w przepisach obowiązującego prawa przewidziano ochronę tajemnicy zawodowej, rozważane jest wprowadzenie obowiązku raportowania informacji o schematach podatkowych z uwzględnieniem lub z wyłączeniem danych, które identyfikują podmioty uczestniczące lub mające uczestniczyć w schemacie podatkowym przez podmiot wykonujący zawód zaufania publicznego (podmiot profesjonalny). Istnieje też możliwość określenia obowiązku raportowania schematu przez samego podatnika z jednoczesnym wskazaniem obowiązaniu podmiotu profesjonalnego do pisemnego poinformowania klienta o obowiązku przekazania takiej informacji. 


Z odpowiedzi na interpelację wynika jednak, że na  chwilę  obecną  nie  podjęto  jeszcze  żadnych  decyzji  o końcowym kształcie rozwiązań legislacyjnych. Ostateczny kształt przepisów uwzględni przeprowadzone konsultacje podatkowe, rozwiązania międzynarodowe oraz doświadczenie państw stosujących już te rozwiązania.

Czytaj również - Dr Ożóg: Biznes nie jest po to, aby płacić podatki