Podczas organizowanej już po raz piąty akcji z bezpłatnej pomocy doradców podatkowych skorzystać będą mogli w całej Polsce podatnicy z niepełnosprawnością, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Będą oni mogli uzyskać m.in. niezbędne informacje na temat możliwości skorzystania z odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz sposobów udokumentowania tych wydatków.

Termin akcji w większości oddziałów regionalnych KIDP zaplanowano na 26 marca br. Część oddziałów przeprowadzi akcję w innym, często szerszym terminie. Informacje o terminie akcji w danym regionie oraz o sposobie kontaktu z dyżurującymi doradcami podatkowymi będą dostępne na stronach internetowych poszczególnych regionalnych oddziałów w całej Polsce. Przykładowo, akcja w Mazowieckim Oddziale KIDP przeprowadzona zostanie w okresie od 18 marca do 27 kwietnia br., w Śląskim Oddziale KIDP od 17 marca do 28 kwietnia br., a w Małopolskim Oddziale KIDP od 9 do 27 marca br.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Doradcy Podatkowego