Fundacja zajmuje się także podnoszeniem wiedzy ekonomicznej i prawnej społeczeństwa, szczególnie poprzez kształtowanie wiedzy o podatkach oraz obowiązujących systemach podatkowych polskich, innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, w których znajdują się największe skupiska polonijne. Jak wynika z informacji podawanych przez Fundację, dzięki życzliwej pomocy ze strony doradców podatkowych ze wsparcia organizacji skorzystały już osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu własnej choroby lub choroby najbliższych. Więcej informacji o działalności Fundacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.ofdp.pl.