KRDP zarzuca firmie, że podejmuje działania noszące „znamiona naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, wskazanych w art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów”.

W skardze chodzi o reklamy, w których – według samorządu doradców podatkowych – wprowadzają klientów w błąd. Tax Care uzależnia bowiem przyznanie kredytu od podpisania dodatkowej umowy dotyczącej skorzystania z usług księgowych.