Doradcy chcieliby także zyskać prawo składania skarg konstytucyjnych i możliwość występowania przed sądami w stroju urzędowym (toga). Postulują dodatkowo wprowadzenie dwuletniej aplikacji i zmiany zasad przeprowadzania egzaminu.

- Komisja do spraw zmian ustawy o doradztwie podatkowym przygotowała najdalej idący i ambitny projekt zmian w ustawie o doradztwie podatkowym, jaki kiedykolwiek  powstał. Został on przyjęty na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych i przekazany Ministerstwu Finansów – potwierdził prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Egzamin na doradcę podatkowego będzie trudniejszy >>

Samorząd doradców liczy na to, że projekt spotka się z aprobatą resortu finansów
. Zdaniem prof. Mariańskiego zaproponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nie tylko środowiska doradców podatkowych, ale też podatników.

Prof. Mariański: Doradcy nie będą donosić na swoich klientów >>