Dokumentem potwierdzającym w sposób wiarygodny dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej przez podmiot, którego zabezpieczenie generalne zostało obciążone tym zobowiązaniem podatkowym lub tą opłatą, dla celów odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego z tego obciążenia, będą dokumenty bankowe (zaświadczenie, potwierdzenie przelewu) wystawione przez bank, który prowadzi rachunek bankowy podmiotu, z którego dokonano zapłaty kwoty zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej.

Zastosowanie ww. dokumentów bankowych będzie w praktyce sporadyczne z uwagi na przeprowadzoną od 1 października 2015 r. centralizację zadań księgowo-finansowych Służby Celnej, w wyniku której zapłata zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej będzie możliwa do potwierdzenia przez każdego naczelnika urzędu celnego przy wykorzystaniu właściwego systemu teleinformatycznego, który będzie udostępniał informacje o dokonywanych przez podatników wpłatach kwot podatku akcyzowego lub opłaty paliwowej na rachunek właściwej izby celnej.

Rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej (Dz. U. poz. 2259) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł