Projekt został upubliczniony w poniedziałek przez Rządowe Centrum Legislacji. Wszystkie przepisy dotyczące cen transferowych zostaną umieszczone w jednym nowym rozdziale. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Jedną z istotniejszych propozycji jest zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych.

Zmiana limitów

Projekt przewiduje podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Skutkiem tej zmiany ma być zmniejszenie obowiązków dla większości podatników, a w szczególności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zmianie ma ulec też sam mechanizm określenia progów, który będzie dużo łatwiejszy w stosowaniu. W tym celu ma być wprowadzony podział na kategorie transakcji. Przykładowo, dla transakcji dot. zakupu środków próg ma wynieść 10 mln zł. Dla usług ma to być 2 mln zł.

Wydłużenie terminów

Projekt ustawy zakłada przewiduje także wydłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych z trzech do dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych będzie jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Ułatwieniem ma być także możliwość korzystania z dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. W efekcie podatnicy, którzy otrzymują taką dokumentację z grupy nie będą zobowiązani do sporządzenia jej we własnym zakresie.

Zmiany w cenie rynkowej

Nowelizacja przepisów zakłada także wprowadzenie rozwiązań, których zastosowanie przez podatnika będzie skutkowało uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Ma to zapewnić podatnikom ochronę przez zakwestionowaniem ceny przez organ podatkowy i zmniejszyć obowiązki dokumentacyjne. Proponowane uproszczenia mają dotknąć dwóch rodzajów transakcji, tj. pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej.

 

 

Najprawdopodobniej nie będzie też obowiązku składania sprawozdań CIT/TP i PIT/TP. Projekt ustawy przewiduje ich zastąpienie prostszym i bardziej przyjaznym dla podatników raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R). Ma to jednocześnie zapewnić większą efektywność typowania podatników do kontroli. Zdaniem Moniki Laskowskiej, partnera w PwC, eksperta w zespole ds. cen transferowych, proponowane zmiany istotnie rozszerzają uprawnienia organów podatkowych do kontroli. Jej niepokój wzbudza także propozycja doregulowania w Polsce sposobu ustalania cen, wyniku finansowego lub wskaźników finansowych podmiotów powiązanych. Podmioty powiązane zostały zobowiązane do stosowania ustawowo określonych metod ustalania cen transferowych i wyznaczania swojego wyniku finansowego z uwzględnieniem tych metod.