Najnowsza unijna reforma audytu znacznie rozszerzyła rolę komitetów audytu. Jednym z zadań komitetu stało się wzmacnianie zaufania do badań ustawowych oraz ogółu przekazywanych informacji finansowych. Oczekuje się, że komitet audytu będzie miał kluczowy wpływ na kształtowanie założeń dotyczących ładu korporacyjnego w krajach członkowskich UE. To komitet audytu będzie także odpowiedzialny za współpracę z biegłym rewidentem.

Federacja Europejskich Księgowych (FEE) wydała dokument, w którym omawia rosnącą rolę komitetu audytu w Europie i przedstawia zmiany, jakie dokonały się w dziedzinie dobrych praktyk z zakresu ładu korporacyjnego. Materiał wyjaśnia m.in. kwestie związane z nadzorem nad niezależnością biegłego rewidenta, monitorowaniem zasadność świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych na rzecz badanej jednostki oraz komunikacją z biegłym rewidentem. Zawarto w nim również szereg rekomendacji FEE. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów udostępniła polskie tłumaczenie dokumentu.

Link do dokumentu >>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł