Wpływy z VAT w lutym były wyższe o 12,3 proc. r/r . W ramach pozostałych kategorii podatków: PIT, CIT, akcyza oraz gry, podatku od niektórych instytucji finansowych w okresie styczeń - luty 2018 r. również odnotowano wzrost. I tak:
- dochody z podatku PIT były wyższe o 13,4 proc. r/r (tj. ok. 1,1 mld zł),
- dochody z podatku CIT były wyższe o 17,2 proc. r/r (tj. ok. 0,8 mld zł),
- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 9,1% r/r (tj. ok. 0,9 mld zł),
- dochody    z    tytułu    podatku    od    niektórych    instytucji finansowych były wyższe o 2,6 proc. r/r.

Dobra koniunktura gospodarcza wpływa na podatki
Jak tłumaczy resort finansów, wysokie dochody z podatku PIT wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą. Wyższe wpływy z podatku CIT związane są z kolei przede wszystkim z działaniami uszczelniającymi, dobrą sytuacją gospodarczą oraz podwyższonym popytem inwestycyjnym w kraju i na głównych rynkach eksportowych. W okresie styczeń - luty 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 3,5 mld zł i było wyższe o 0,4 mld zł w stosunku do okresu styczeń - luty 2017 r.

Wydatki budżetu państwa
Jeśli chodzi o wydatki, wykonanie budżetu w tym zakresie w okresie styczeń - luty 2018 r. wyniosło 57,6 mld zł tj. 14,5 proc. planu. W analogicznym okresie 2017 r. wydano 60,1 mld zł, tj. 15,6 proc. planu.


Zdaniem resortu finansów niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - luty roku ubiegłego jest wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o 5,2 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS.
 

Podstawy finansów i prawa finansowego [PRZEDSPRZEDAŻ] Anna Jurkowska-ZeidlerPodstawy finansów i prawa finansowego >>