Zastosowanie właściwej stawki VAT naliczanego przy remoncie budynków przeznaczonych na młodzieżowe ośrodki wychowawcze jest uzależnione od odpowiedniej klasyfikacji obiektów budowlanych.

Zgodnie z zasadami Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) każdy obiekt klasyfikowany jest zgodnie z jego przeważającym przeznaczeniem przy uwzględnieniu technicznego charakteru obiektu (np. budynek, budowla). Budynkiem mieszkalnym jest obiekt budowlany w którym co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkaniowych.

Jeżeli młodzieżowy ośrodek wychowawczy zostanie uznany za budynek zbiorowego zamieszkania (PKOB 1130) to wówczas jego remont można opodatkować obniżoną stawką VAT.

Resort finansów zaznaczył, że gdy budynek nie spełnia powyższego kryterium i nie zostanie sklasyfikowany jako budynek zbiorowego zamieszkania, remont opodatkowany będzie według 23 proc. stawki podatku VAT.