Ustawą z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzono do polskiego systemu podatkowego nową daninę. Przepisy ustawy weszły w życie 1 września 2016 r. Jednak w wyniku formalnej procedury dochodzenia, Komisja Europejska podjęła decyzję nakazującą Polsce zawieszenie udzielania pomocy niezgodnej z prawem (tzw. nakaz zawieszenia) do momentu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym.

Zobacz: KE wzywa Polskę do zawieszenia podatku od sprzedaży >>

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie decyzji Komisji Europejskiej i zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom (zwrot podatku wraz z odsetkami) w odniesieniu do podatku od sprzedaży detalicznej, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia o zgodności przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z zasadami udzielania pomocy publicznej. Jednocześnie proponowane rozwiązanie służy przedsiębiorcom narażonym na niedogodności wynikające z niejasnej sytuacji prawnej.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów